Allt om världens mest exklusiva kaffesort Kona Kaffe.

Kona Kaffe bönor med kvist

Om Kona Kaffe

Kona kaffe är en av världens mest exklusiva kaffesorter. Egentligen är det bara det jamaicanska Blue Mountain-kaffet samt det dyraste kaffet i världen, Kopi Luwak, som räknas som mer exklusiva. Kona kaffe odlas enbart på en plats på jorden, nämligen på huvudön i den hawaiianska ögruppen. Kona kaffe produceras av Kona-bönan, som är en kaffeböna av Arabica-typ.

Bioorganisk produktion och utmärkta klimatförutsättningar På den västra delen av huvudön på Hawaii, i Konadistriktet, är förutsättningarna för att odla kaffe helt idealiska. Det är få andra platser på jordklotet som är lika gynnsamma för kaffeodling. Odlingarna ligger på vulkanen Mauna Loas sluttningar, där såväl jordmån som solmängd, nederbörd och vind ger de absolut bästa förutsättningarna för kaffeodling.

På vulkanens sluttningar finns ett stort antal kaffeplantager. Några är mycket små, medan andra omfattar upp till 5 000 kaffeträd. De flesta av odlingarna ligger på en höjd av mellan 500-700 meter över havet. Nästan alla av kaffeplantagerna bedriver en bioorganisk produktion. Vid odlingen används inga kemiska bekämpningsmedel eller växtgifter. Eventuella skadeväxter och skadeinsekter avlägsnas på naturlig väg.

Högsta kvalitet på slutprodukten


 

Förutom att kvaliteten på odlingarna är extremt hög följer odlarna även en egen kvalitetskodex som är unik i världen när det handlar om produktion av kaffe. I andra delar av världen sorteras mellan tre fjärdedelar och fem sjättedelar av kaffebönorna bort för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt. I Konadistriktet är utsorteringen betydligt mer omfattande. Bara ungefär var åttonde kaffeböna tas med till rostningen.

Om man vill vara helt säker på att få den absolut bästa kvaliteten på sitt Kona kaffe ska man se till att välja ett märke som har certifierats av den lokala kaffeorganisationen i Kona-distriktet. Då får man nämligen ett kaffe som har producerats av en och samma odlare, från frö till rostning. En del varianter av Kona kaffe består av blandningar från de olika odlingarna på vulkanens sluttningar. Blandningarna kan, men behöver givetvis inte vara, av några procents sämre kvalitet än kaffet från de certifierade odlingarna.

Smaken på Kona kaffe

Kona kaffe kallas inte sällan för ”kaffets champagne”. Detta epitet kommer dels av att Kona kaffe enbart produceras, precis som champagne, på en specifik plats i världen, och dels av att Kona kaffe, likt champagne, har en smak som tilltalar de flesta. Kona kaffe är mycket aromrikt. Beskan är liten och syrligheten angenäm. Den fylliga aromen innehåller toner av orientaliska kryddor och kanel. Kona kaffe är verkligen ett kaffe för finsmakaren.

Hur mycket kostar Kona kaffe?

På grund av den höga kvaliteten och exklusiviteten är Kona kaffe inte direkt billigt. Man ska dock tänka på att man får vad man betalar för. Ett kilo Kona kaffe kostar omkring 1600 - 2000 kronor per kilo i handeln. Normalt sett distribueras kaffet i påsar om 250 gram.

 


Andra sidor: Tjeckien | Ratatouille.se | Shenzhen |Ladda kontantkort | Gratis mjukvara | GratisTV.se

Copyright © 2012 - 2020 Konakaffe.se en del av NuCo Systems